Brexit. Jakie będą konsekwencje dla handlu między Unią a Zjednoczonym Królestwem

Brexit. Jakie będą konsekwencje dla handlu między Unią a Zjednoczonym Królestwem

brexit konsekwencje

I że 29 kwietnia na szczycie w Brukseli spotkają się przywódcy państw UE, by uzgadniać wspólne stanowisko. A potem zaczną się trudne negocjacje. Dwa lata po uruchomieniu artykułu 50. Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii bez względu na to, czy stronom uda się ustalić warunki rozstania, czy też negocjacje skończą się fiaskiem.

Zasada ta jest czymś innym od zasady suwerenności narodowej, z którą bywa często mylona. Suwerenność narodowa jest tylekroć osłabiana, ilekroć przystępujemy do jakichkolwiek zobowiązań traktatowych, jak w przypadku Narodów Zjednoczonych czy NATO.

To z kolei grozi brakiem leków i żywności. Co za tym idzie, ceny jedzenia mogą gwałtownie pójść w górę. Ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez podpisanego porozumienia wiąże się z licznymi utrudnieniami dla przedsiębiorców, chcących dalej utrzymywać z tym krajem relacje gospodarcze. Co równie istotne, twardy brexit uderzy w istniejące rozwiązania z zakresu łańcucha zakupów i dostaw pomiędzy przedsiębiorcami oraz w ramach międzynarodowych korporacji.

W Wielkiej Brytanii prawdopodobne będą przyspieszone wybory, być może jeszcze w tym roku i ponowne podjęcie negocjacji na temat umowy – nawet po opuszczeniu Unii. Prawdopodobne są też umowy cząstkowe między Zjednoczonym Królestwem a UE, dotyczące konkretnych spraw lub też umowy dwustronne, np. między Polską a Wielką Brytanią na temat statusu Polaków na Wyspach. Rząd brytyjski zwrócił się do rządów krajów UE, by – niezależnie od umowy, która wcześniej czy później będzie zawarta z UE lub z poszczególnymi krajami członkowskimi – utrzymać prawa osób mających status rezydentów w krajach, których nie są obywatelami. W krajach UE mieszka 1,3 mln Brytyjczyków, z czego najwięcej – ponad 300 tys.

Brexit

Partnerzy Wielkiej Brytanii szukają rozwiązań, by ich gospodarki jak najmniej ucierpiały w wyniku brexitu. Według statystyk ośrodka badań ekonomicznych Halle Institute for Economic https://maxitrade.com/pl/brexit-konsekwencje/ Research wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało wpływ na 180 tys. miejsc pracy w państwach członkowskich. Po stronie unijnej nie ma większej jasności.

Prawdopodobnie jednak kwestia przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii nie ulegnie zmianie, nawet w przypadku twardego brexitu. Biorąc pod uwagę fakt, że system ochrony danych osobowych w tym kraju jest co najmniej tak samo bezpieczny jak w innych państwach UE, to Komisja Europejska może na podstawie art. 45 RODO wydać zezwolenie pozwalające na swobodny transfer danych do tego kraju.

Entuzjazm Blaira w kwestii rozszerzenia poparła również prawie połowa brytyjskiego społeczeństwa (44% respondentów). Dla porównania — sprzeciwiało się temu aż 66% Niemców i 62% Francuzów 5 . Michael Dembinski z Polsko-brytyjskiej Izby Handlowej mówi, że w momencie twardego brexitu brytyjskie firmy tracą tzw. prawa paszportowe (passporting rights), czyli już nie będą mogli obsługiwać klientów na terenie UE.

przedsiębiorstw w stosunku do obecnie prognozowanej średniej 20,3 tys. bankructw rocznie. – Brexit na pewno odbije się negatywnie na firmach w Wielkiej Brytanii. W zależności od tego czy kraj, po swoim wyjściu z UE, wynegocjuje mowę o wolnym handlu, straty mogą sięgać między 17 a 30 mld funtów w latach 2017-2019 – mówi Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes.

  • premier Cameron uzależnił swoją zgodę na zmianę traktatów (niezbędną do wprowadzenia ściślejszej dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich UE) od uzyskania zabezpieczenia, że dalsza integracja strefy nie naruszy interesów londyńskiego City.
  • Miała również nadzieję, że państwa Europy Środkowej będą jej naturalnym sojusznikiem w promowaniu agendy dalszej liberalizacji rynku wewnętrznego oraz będą stanowić naturalną przeciwwagę dla francusko-niemieckich dążeń do dalszego pogłębiania integracji.
  • porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.
  • Większość z nich jest nie do zastąpienia przez import zamienny z krajów brytyjskiej wspólnoty narodów (m.in. Nowej Zelandii) z powodu odmiennej oferty.

Istotnym czynnikiem warunkujący poziom tych strat będą oczywiście nowe ustalenia w handlu Wielkiej Brytanii z krajami europejskimi po ewentualnym opuszczeniu przez nią UE. Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes, nie ma wątpliwości, że Brexit pogrąży brytyjską gospodarkę.

Stwierdził, że Wielka Brytania powinna powrócić do swojej globalnej roli. W innej przełomowej sprawie, która zasługuje, by stać się równie znana jak sprawa Factortame, a mianowicie w sprawie https://maxitrade.com/pl/ Benkharbouche przeciw Ministrowi Spraw Zagranicznych z 2017 roku – sądy po raz pierwszy unieważniły prawo uchwalone przez parlament, uzasadniając, że jest ono sprzeczne z prawami człowieka.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla eksporterów i importerów prowadzących działalność na rynku brytyjskim informacje o procedurach, które będą obowiązywały od 31 października 2019 r. w przypadku brexitu “twardego”. „Miękki” brexit zakłada okres przejściowy, dzięki któremu pracownicy i obywatele UE do końca 2020 r. będą mogli bez przeszkód korzystać ze swobody przepływu osób. Do tego terminu nie zostaną wprowadzone wymagania wizowe ani żadne obciążające procedury migracyjne[3].

Wielka Brytania importuje medykamenty z Unii o łącznej wartości ok. 17,7 mld funtów. Brexit spędza sen z powiek Brytyjczykom, ale jest również gorącym tematem wśród Polaków, którzy żyją i pracują w Wielkiej Brytanii. Ostatnie dane ONS (Office for National Statistics – Brytyjski Urząd Statystyczny) pokazały, że Polacy stanowią na Wyspach najliczniejszą mniejszość narodową – szacunkowo jest to około miliona osób. I chociaż data wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przesunięta została na 31 października 2019 roku, niepokój potęguje obawa o skutki twardego brexitu, którego widmo nadal wisi nad Londynem.

czy Niemiec. Brexit oznaczał niepewność prawną dla miliona Polaków mieszkających na Wyspach i reperkusje dla kształtu obecnych i przyszłych wieloletnich ram finansowych, których Polska jest dużym beneficjentem. Jednocześnie Polska uważała, że powinna zrobić wszystko co w jej mocy, aby utrzymać Brytyjczyków w orbicie projektu europejskiego 16 .

Zwolennicy dopuszczają, że bezpośrednio po brexicie mogą pojawić się krótkoterminowe zakłócenia, ale – ich zdaniem – w dłuższej perspektywie gospodarka będzie się świetnie rozwijać po uwolnieniu ze zobowiązań wobec UE. Analitycy PIE nie wykluczają, że brexit doprowadzi do brexit konsekwencje masowego powrotu Polaków z emigracji. Wiadomo bowiem, że ci, którzy chcą legalnie przebywać na Wyspach po 2021 r., powinni złożyć wniosek o otrzymanie statusu osoby osiedlonej. Jeśli dojdzie do brexitu bez umowy, to imigranci pozostaną formalnie bez gwarancji prawnych.

Umowa wprowadza także specjalny mechanizm zabezpieczający (tzw. backstop) gwarantujący niepowstanie granicy między Irlandią i Irlandią Północną, która mogłaby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie. Umowa o wystąpieniu, wynegocjowana przez UE z Wielką Brytanią, reguluje w sposób kompleksowy warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w tym zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nadal istnieje ryzyko, że parlament brytyjski nie przyjmie ww. umowy – tym samym możliwy pozostaje scenariusz bezumownego opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię. W tym okresie nie zmienią się żadne obowiązujące zasady związane z pracą, zasiłkami, stałym pobytem itp.

brexit konsekwencje